สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว GE SSRU Application

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว GE SSRU Application

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว GE SSRU Application เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Google play และ App Store (สามารถคลิ๊กที่ภาพให้ขยายได้เพื่อความสะดวกในการสแกน QR Code)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.t
08. 2017