ติดตามผลงานเราได้ที่ :

0FacebookLINE@GESSRUGE Youtobe ChannelGE SSRU Application

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักพูด และบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของไทย มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป

อ่านต่อ

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก พันเอก.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป

อ่านต่อ

03. 2017