หน้าหลัก > กิจกรรม > การเรียนการสอน > สัปดาห์การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ดูรายละเอียดวันสอบตามตารางเรียนประจำรายวิชา)
สัปดาห์การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ดูรายละเอียดวันสอบตามตารางเรียนประจำรายวิชา)

ผู้ดูแลเว็บ GE
18 พ.ย. 62 - 30 ต.ค. 62