Home > News > GE News > วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก "อาจารย์เปิ้ล" ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์ไทย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์กับปฏิบัติการ พิชิตขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้”
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก "อาจารย์เปิ้ล" ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์ไทย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์กับปฏิบัติการ พิชิตขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:19:36

          "เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเรา ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์พลังงานเพื่อลูกหลานเรา"


          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก "อาจารย์เปิ้ล" ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสได้เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ นักวิทยาศาสตร์กับปฏิบัติการ พิชิตขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)