Home > News > GE News > วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดูการแสดงอย่างไรให้ได้สุนทรี”
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดูการแสดงอย่างไรให้ได้สุนทรี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:55:30

           บรรยายซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ดูการแสดงอย่างไรให้ได้สุนทรี” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)