หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-03 16:57:42

ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

***กำหนดการลงทะเบียนสอบ วันที่ 2 - 16 กันยายน 2563
ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tss.ssru.ac.th/

***ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบ วันที่ 21 กันยายน 2563
ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการชำระเงิน วันที่ 22 – 24  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 กันยายน 2563
ที่เว็บไซต์ http://www.gen-ed.ssru.ac.th/

***กำหนดการสอบ วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1

คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในการสอบ
1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ่อม มีสิทธิ์ในการสอบซ่อมไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อคนต่อ 1 วิชา
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม ไม่มาสอบซ่อมตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ จะได้ผลการเรียนตามเกณฑ์การวัดและประเมินตามคะแนนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน (TSS) (http://www.ge-tss.ssru.ac.th)
4. นักศึกษาต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนวันและเวลาเดียวกัน

การประเมินผลและการดำเนินการ
1. ผลคะแนนสอบปลายภาคจะใช้ผลคะแนนครั้งที่มากที่สุด
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไม่ดำเนินการสอบตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบซ่อมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : 
www.ssru.ac.th