หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด  ...
2021-05-13 09:55:08
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fan ...
2021-05-12 13:37:26
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ...
2021-05-11 11:55:54
ส่งไฟล์เอกสารช่วง WFH ลืมฝัง Font หรือเปล่า
"ส่งไฟล์เอกสารช่วง WFH ลืมฝัง Font หรือเปล่า"สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทุกหน่วยงานมีการปรับก ...
2021-05-07 20:26:25
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564วันที่ 28 เมษายน 2564 อา ...
2021-04-30 10:57:12
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปใ ...
2021-04-29 09:02:58
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นโดย ผศ.ดร.วิภาดา ...
2021-04-28 14:39:01
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพโดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ ...
2021-04-28 14:38:15
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตโดย ผศ.มนมนัส ส ...
2021-04-28 14:37:07
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่
ขอเชิญรับฟังบรรยายการถ่ายทอดสด (LIVE) GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่โดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ ...
2021-04-28 14:36:07
ประกาศย้อนหลัง